"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

CPG

CPG COVID 19

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ที่ควรรู้ 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

COVID-19 (โควิด-19) = Coronavirus Disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
  • CO ย่อมาจาก Corona
  • VI ย่อมาจาก Virus
  • D ย่อมาจาก Disease
  • 19 ย่อมาจาก 2019
Coronavirus (ไวรัสโคโรนา) = ชื่อของไวรัส
PUI (Patient Under Investigation) = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
Close Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
High Risk Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงกว่า Close Contact โดยจะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากๆ เช่น อยู่บ้านเดียวกัน
Cohort Ward = ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม
Social Distancing = การรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นการอยู่ห่างๆ คนอื่น และเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันในระยะใกล้ๆ
Quarantine = การกักตัว
Home Quarantine = กักตัวเองที่บ้าน
Droplet Transmission = การติดต่อผ่านละอองฝอย
Airborne Transmission = การติดต่อผ่านอากาศ
Pandemic = โรคระบาดไปทั่วโลก
Epidemic = โรคระบาดทั่วไปที่เริ่มใหญ่และแพร่กระจายออกไปเมืองต่างๆ มากขึ้น
Outbreak = การอุบัติขึ้นแบบฉับพลันของโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคปกติทั่วไป ในกลุ่มคนจำนวนเล็กๆ ในเมืองใดเมืองหนึ่ง โดยยังไม่ได้แพร่กระจายออกไป
Plague = โรคระบาด
Disease = โรค

Infection = การติดเชื้อ