"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

     @@@ กรอกแบบประเมินฯ คลิก

     @@@ ดูภาพรวม คลิก

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับรพ.สต.ที่กรอกสำรวจแบบสอบถามออนไลน์ >=100รายขึ้นไป ดังนี้

10930 ศสม.ห้วยเหนือ   ยัง
03348 รพ.สต.โคกโพน คลิก 
03349 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง คลิก
03350 รพ.สต.จะกง คลิก
03351 รพ.สต.ใจดี คลิก
03352 รพ.สต.กันจาน คลิก
03353 รพ.สต.อาวอย คลิก
03354 รพ.สต.หนองคล้า คลิก
03355 รพ.สต.ขนุน คลิก
03356 รพ.สต.ปรือใหญ่ คลิก
03357 รพ.สต.ปรือคัน คลิก
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 คลิก
03359 รพ.สต.หนองลุง คลิก
03360 รพ.สต.สมบูรณ์ คลิก
03361 รพ.สต.หัวเสือ คลิก
03362 รพ.สต.ตะเคียน คลิก
03363 รพ.สต.กวางขาว คลิก
03364 รพ.สต.คลองกลาง คลิก
03365 รพ.สต.โคกเพชร คลิก
03366 รพ.สต.ปราสาท คลิก
03367 รพ.สต.บ่อทอง คลิก
03368 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น คลิก
03369 รพ.สต.นาก๊อก คลิก
03370 รพ.สต.กฤษณา คลิก
03371 รพ.สต.วิทย์ คลิก
03372 รพ.สต.ตรอย คลิก
03373 รพ.สต.นิคมซอยกลาง คลิก
03374 รพ.สต.โนน คลิก