"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การบรรยายโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี

วิชาสถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข


วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


วิชาอนามัยชุมชน


วิชาระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค


วิชาการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น


วิชามาตรฐานความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ

วิชาบริหารสาธารณสุข


วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


การอภิปรายเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


เรียบเรียงบทความ :
      นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์(27 ธันวาคม 2560)
ขอบคุณคลิปวีดีโอ  Youtube Channel : 
      สาธารณสุขอาวุโส ศรีนครลำดวน