"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ สสจ.ศรีสะเกษ(17 มีนาคม 2559)

            สำหรับสาระสำคัญจากการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ห้องนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน) สสจ.ศรีสะเกษ ดังนี้
            เวลา 09.10 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม การออกเอกสารรับรองความพิการ การส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยแพทย์หญิงเดือนฉาย   โพธิ์งาม   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลศรีสะเกษ

            เวลา 10.15 น.  รับฟัง "นวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต  สำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการติดเตียง"  โดยนายภูดิศ  สะวิคามิน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ  เบอร์โทรติดต่อสั่งซื้อที่นอนลมแล้วได้บุญ...โทรติดต่อกลุ่มผู้พิการผลิตที่นอนลม โรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ โทร.087-5553569
            เวลา 13.00 น. รับฟัง "การดำเนินงานฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบาย LTC"  โดยนายภูดิศ  สะวิคามิน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ


            เวลา 15.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานฯ โดย
             - แพทย์หญิงเดือนฉาย  โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
             - นางตรูตา  มีธรรม  หัวหน้างานกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สุเพียร  คำวงศ์  รายงานจากห้องประชุมชั้น 2 (ห้องนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน) สสจ.ศรีสะเกษ (17 มีนาคม 2558)