"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ส้วมสถานบริการสาธารณสุขตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์แรงกิ้ง รอบที่ 1/2553

1. ควรมีพัดลมติดผนังห้องส้วมเพื่อการระบายอากาศที่ดี2. ควรจัดให้มีที่นั่งสามขา สำหรับผู้พิการ ด้วยในกรณีไม่มีส้วมชักโครก3. ควรจัดให้มีกระดาษทิชชู /กระดาษชำระไว้ในห้องส้วมด้วย4. ควรจัดให้มีการตรวจการทำความสะอาด โดยจัดทำเป็นตารางตรวจ 2 ช่วงทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย และให้ติดรูปผู้ทำความสะอาดและผู้ตรวจเอาไว้ด้วย


ขอขอบคุณผู้นิเทศจากจังหวัดฯ คุณธีรบูลย์ รัชตวิมลรัตน์ ที่ให้คำชี้แนะที่ดี
ขอขอบคุณนายแบบส้วมฯ คุณบริญญา รัตนพันธ์ ที่เอื้อเฟื้อภาพ