"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 👆

2. สรุปประชุมแนวทางส่งต่อผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองและเส้นเลือดสมองตีบ โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 👆