"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่รับผิดชอบของนายธรรมรัฐ เตียนสิงห์

 วาระการประชุม ปีงบฯ2567

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 2567​​​# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567

งานตามตัวชี้วัด (KPI) ปีงบประมาณ 2567