"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561

การประชุมการดำเนินงานตำบลLTCสำหรับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานฯทุกตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) บรรลุผลเกิดประโชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย Long Term Care ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้รับเกียรติจาก นายจำนันต์  ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.รพ.สต.ละ 1 ท่าน / จนท.ที่ทำหน้าที่เป็น Care Manager 1 ท่าน ,นายก อบต. 1 ท่าน /จนท.อบต.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตำบล LTC 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูภาพถ่ายการประชุมฯ เพิ่มเติม คลิก

เกณฑ์การประเมินตำบลLTCอัพเดท19มิ.ย.2561 คลิก 
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินตำบล LTC โดยกรรมการระดับจังหวัดฯอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก 
 ชุดเอกสารที่ 3 - แบบบันทึกรายงาน CG_จากตำบลกุง-ศิลาลาดอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561คลิก
 ชุดเอกสารที่ 4 - เอกสารแนบขอเบิกเงิน_จากตำบลกุง-ศิลาลาดอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก
 Powerpoint-LTCภาพรวมอำเภอขุขันธ์ 13 มิ.ย.2561เอกสารPDF คลิก ,เอกสารPPT คลิก

 ตัวอย่างการนำเสนอตำบลLTCหนองบัวดง-มิย2561 เอกสารPPT คลิก

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) และ อปท./อบต.เข้าไปยืนยันสิทธิ์รับเงิน LTC คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
หมายเหตุ
         หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591 ต่อ 5216 โทรสาร 045-255393 หรือติดต่อ นายศรชัย  ผลจันทร์  โทร.098-2797699 อีเมล : sornchai.p@nhso.go.th 

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) เข้าไปเขียน Care Plan ออนไลน์  คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 เข้าไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์  
เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลLTCพร้อมใช้จาก ต.ห้วยเหนือ

 ขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)เบื้องต้น  คลิก

ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 คู่มือ LTC2559  คลิก

 แนวทางดำเนินการLTC 2559  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  คลิก

 ประกาศ สปสช หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและพิการ 2560 คลิก

 ตัวอย่างรูปภาพประกอบกิจกรรมการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 คลิก

 ตัวอย่างภาพนำเสนอLTC-ผู้สูงอายุต้นแบบ  คลิก