"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รวมรายงานศศิธร ธรรมบรรเทิง

วาระการประชุมประจำเดือน ของ ศศิธร ปีงบประมาณ 2559

ม.ค.59        ก.พ.59               มี.ค.59

เม.ย.59       พ.ค.59               มิ.ย.59
ก.ค.59        ส.ค.59               ก.ย.59
ต.ค.59        พ.ย.59              ธ.ค.59


งานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558 คลิก 

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โดยร.พ.ศุภนิมิตร คลิก 

ผลการดำเนินงานภาวะเด็กอ้วนของเด็กวัยเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10   คลิก

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก


ภาคเรียนที่ 2 /2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10 คลิก  

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก