"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

หัวข้อข่าวเด่นสาธารณสุข'54

10/1/2554 - ประกาศนโยบายสธ.ปี 54 เน้นหนัก 21 เรื่องหลัก อาทิต่อยอดพัฒนาคุณภาพบริการโครงการรักษาฟรี 48 ล้านคน

9/1/2554 - ออกประกาศกำหนดชนิด จำนวนยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วปท.ปี 2554 จำนวน 8 รายการ

27/12/2553 - สรุปความก้าวหน้าโครงการสำคัญตามนโยบาย ผลงานรอบ 1 ปี มี 11 โครงการประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

26/12/2553 - แต่งตั้งเจ้าพนักงานสธ.ปฏิบัติหน้าที่ตามกม.การสธ.2535 เพื่อตรวจตราควบคุมดูแลพท.ไม่ให้มีผลกระทบ/อันตรายต่อสุขภาพปชช.
 
25/12/2553 - กำชับสธ.ชายแดนเฝ้าระวังพิเศษ 4 โรค-มาลาเรีย เอดส์ วัณโรค อหิวาฯพบปี53ต่างชาติมารักษาในไทย4400ราย 60%เป็นพม่า
 

10/12/2553 - ใช้งานสาธารณสุขเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว ก่อนประกาศเป็นพื้นที่สาธารณสุข เพื่อการท่องเที่ยว http://bit.ly/guz2wb